International


Vyhledávání

 

 

Nejvíce snižuje kvalitu vzduchu doprava a „domácí“ topení

 

 
 

 „Za celý rok 2016 byl překročen denní limit pro koncentrace prašných částic 22krát, přesto nedošlo k překročení imisního limitu pro průměrnou roční koncentraci“, uvedl Robert Skeřil z Českého hydrometeorologického ústavu, který vyhodnotil další rok dlouhodobého měření kvality ovzduší. To v Jihlavě probíhá už od roku 2010, náklady rovným dílem hradí město a Kraj Vysočina.

K překročení imisního limitu dojde pouze v případě, kdy denní koncentrace pro prašné částice je překročena více než 35krát za rok. K tomu došlo na začátku měření, tedy v roce 2010. Z hlediska počtu dnů s koncentracemi vyššími než 50 µg.m-3 došlo oproti roku 2015 ke zhoršení na úroveň roku 2014 a 2012, což potvrdilo výjimečnost roku 2015 způsobenou příznivými rozptylovými podmínkami.

V rámci vyhodnocení měření byla data srovnána s výsledky měření prováděného Českým hydrometeorologickým ústavem v rámci státního imisního monitoringu v areálu Základní školy Demlova a na stanici AIM v Košeticích. V případě lokality Demlova došlo k mírnému poklesu počtu dní s koncentracemi prašných částic vyššími než 50 µg.m-3, lokalita Košetice zůstala v roce 2016 na jediném překročení jako v roce 2015.

„Z čerstvých dat vyplývá, že v rezidenčních částech Jihlavy je velmi dobrá kvalita ovzduší, blížící se pozaďovým hodnotám,“ uvedl Robert Skeřil.

„Neméně důležitá je skutečnost, že v Kraji Vysočina nebyla, na rozdíl od většiny jiných krajů, v posledních měsících vyhlášena smogová situace. Kraj Vysočina tak stále patří k nejčistším regionům v České republice“, konstatuje krajský radní pro oblast životního prostředí i radní města Jihlavy Martin Hyský.

Hlavním zdrojem oxidů dusíku jsou mobilní zdroje, k ovlivňování kvality ovzduší v průmyslové zóně dochází především dopravou. Přestože byly koncentrace oxidů dusíku v průmyslové zóně vyšší než v pozaďové lokalitě Košetice, byla situace v Jihlavě z hlediska koncentrací velmi dobrá. K překročení imisních limitů v roce nedošlo, naopak koncentrace NO2 se pohybují pod dolní mezí pro posuzování.

Významně se na znečišťování ovzduší podílí také tzv. lokální topeniště, tedy domácí kotle a kamna zejména tehdy, když je majitelé nesprávně používají, mají je špatně seřízená a když v nich spalují nevhodná paliva. „Kombinace intenzivního nevhodného topení během dlouhé zimy a špatných rozptylových podmínek se pak na kvalitě ovzduší významně projeví,“ poznamenal Robert Skeřil.

Měření kvality ovzduší je prováděno od roku 2010 v areálu společnosti Automotive Lighting na základě společného projektu Kraje Vysočina a Statutárního města Jihlavy.

Kompletní výsledky ročního měření včetně závěrečné zprávy jsou zveřejněny na webových stránkách Kraje Vysočina (http://www.kr-vysocina.cz/vysledky-mereni-kvality-v-jihlavske-prumyslove-zone/d-4078639/p1=4952).

 
Zodpovídá: Bc. Radek Tulis
Vytvořeno / změněno: 16.2.2017 / 16.2.2017

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Tiskové zprávy
 

Rozcestník


Zpět na začátek stránky

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Design & , web , redakční systém

2017 © Jihlava  |  Všechna práva vyhrazena